TriOmega

Technologia wydajnego, przemysłowego otrzymywania mieszaniny estrów etylowych nienasyconych kwasów tłuszczowych ze znaczącym udziałem (> 80%) estru etylowego kwasu alfa-linolenowego (OMEGA 3). Otrzymany produkt będzie wykorzystany do wytwarzania m.in. środków spożywczych, dodatków do żywności, suplementów, leków, kosmetyków, dodatków do paliw, dodatków farbiarskich oraz dodatków paszowych. Odpad z procesu będzie mógł zostać wykorzystany jako nawóz.