Sulrock

Spółka Sulrock stworzyła nowoczesne mineralne spoiwo oparte na reformowanej siarce, które charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i wysoką odpornością na temperatury, czynniki chemiczne oraz hydrauliczne. Opracowana metoda jest całkowicie mechaniczna, co przekłada się na prostotę aparatury i w efekcie łatwość w jej przemieszczaniu.