Reliability Solutions

Spółka stworzyła system, który minimalizuje awarie maszyn, nieplanowane przestoje oraz optymalizuje procesy produkcyjne bazując na zaawansowanej analizie danych. Do przewidywania awarii wykorzystywane są algorytmy klasy Deep Learning oraz architektura obliczeniowa oparta o potężne procesory graficzne firmy NVIDIA.