NCT

Spółka NCT opracowała skuteczną metodę izolacji i propagacji autologicznych fibroblastów w celu ich wykorzystania do zabiegów medycznych przeciw starzeniu oraz w leczeniu chorób i defektów skóry.