Ferristorm

Spółka Ferristorm ma na celu opracowanie technologii produkcji nowego materiału pochłaniającego promieniowanie elektromagnetyczne – co najmniej w zakresie częstotliwości 0.1–3 GHz. Materiał bazuje na związkach ferrytowych i może przyjmować postać stałą lub elastyczną (np. pianki, żele).