Elmill

Spółka opracowała technologię wykorzystywaną do bardzo drobnego rozdrabniania materiału w przemysłach: papierniczym (celuloza), biopaliw (zboże) i przetwarzania żywności (owoce i warzywa).