Eko-Hub

Spółka Eko-Hub opracowała proces utylizacji hydrotermicznej odpadów ściekowych i przemysłowych, którego produktami są wysokokaloryczne biopaliwa oraz węgiel aktywny. Proces nie wymaga suszenia odpadu, dzięki czemu jest efektywny energetycznie.