ecVision

ecVision to technologia kompleksowego przetwarzania i analizy obrazu dedykowana dla monitoringu wizyjnego. Zaawansowane, autorskie algorytmy, wspierane przez sztuczną sieć neuronową, mają 99% skuteczność rozpoznawania obiektów (w tym twarzy, tablic rejestracyjnych, identyfikatorów). EcVision dzięki wydajnej technologii transkodowania umożliwia zmniejszenie bitrate przesyłanego obrazu 30-krotnie oraz generuje znacznie mniej fałszywych alarmów i zwiększa detekcję zdarzeń.