Jobs

Business Developer

Job description

We are an investment fund with a wide range of high-tech portfolio companies that are at the forefront of their field. We are passionate about building the future we want to see. Our startups are growing rapidly, and they need a skilled Business Developers to acquire and manage new customer relationships. The ideal candidate will be ambitious, energetic and will have experience in B2B sales. In this role, You will be the front of the company and you will be responsible for developing long-term growth and relationships with clients, negotiating contracts and closing deals. We will rely on you to conduct market research and develop a deep understanding of the industry. Our focus areas are: ICT, IoT, AI, cybersecurity, industrial and transport solutions and new materials.

Responsibilities

 • Developing growth strategies
 • Lead generation and prospect management
 • Building long-term relationships with customers
 • Create contract-winning proposals and negotiate contract terms with clients
 • Collaborating with the team to ensure contracted product is executed on-time
 • Understanding client needs and offering solutions and support; responding to client requests for proposals
 • Creating informative presentations; presenting and delivering information to potential clients, industry exhibits

Skills

 • Proven B2B sales track record
 • Ability to develop solutions for clients
 • Demonstrated ability to negotiate
 • Excellent communication skills
 • Understanding of the industry, with the ability to become an expert on the job
 • Having an in-depth knowledge of business products and value proposition
 • Experience with implementation of business development strategy
 • Experience in customer support

Benefits

 • Working with winning teams
 • Flexible scheduling and hours
 • Independence
 • Option to work from home and/or remotely
 • Ability to work in diverse industries and experience a wide variety of company cultures
 • The possibility of higher pay for those who are successful

Please send us your CV alfa@pibir.pl

Klauzula RODO *

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 56 lok. 2, 93-574 Łódź zgadzasz się na przetwarzanie przez Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o., twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Administratorem danych osobowych jest Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o. (dalej jako „PIBiR”) z siedzibą w Łodzi (93-574), ul. Radwańska 56 lok. 2, it@pibir.pl. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). — Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do analizy Pani/Pana zgłoszenia w ramach projektu „Fundusz Bridge Alfa Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje” (POIR.01.03.01-00-0021/16). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. — Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez PIBiR podmiotom upoważnionym do uzyskania tych informacji na podstawie: a) umowy o dofinansowanie projektu „Fundusz Bridge Alfa Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje” (POIR.01.03.01-00-0021/16), tj. Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Pośredniczącej; b) umowy inwestycyjnej, tj. Heavy Industry Tech Seed Fund sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako inwestorowi oraz Venture FIZ z siedzibą w Warszawie jako inwestorowi; c) umowy na obsługę PIBiR, tj. biuru księgowo-płacowemu Prodoceo oraz administratorowi systemu CRM Livespace.io. Podane dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. — Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu „Fundusz Bridge Alfa Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje” (POIR.01.03.01-00-0021/16), jak również przez okres trwałości projektu (przez 3 lata po zakończeniu projektu), tj. maksymalnie do dnia 31.12.2023.