Zgłoś projekt

Prosimy o przybliżenie konkretnych zastosowań dla rozwiązania. W jakich aplikacjach można wykorzystać technologię/produkt? Na jakich rynkach? W jakiej branży? W jakim procesie? Prosimy o wymienienie jakie i czyje potrzeby może zaspokajać rozwiązanie technologiczne.
Prosimy o wymienienie najistotniejszych zalet rozwiązania. Prosimy o porównanie wyżej wymienionych zalet technologii/produktu do konkurencji.
Prosimy o przybliżenie, w jakiej fazie badań (na jakim etapie) znajduje się technologia? Co już zostało zrobione? Czy badania te zostały zweryfikowane, jeżeli tak to w jaki sposób? Prosimy o opisanie, jakie parametry technologii były mierzone/badane i jakie uzyskano wyniki.
Prosimy podać, jakie finansowanie potrzebne jest do jego rozwinięcia projektu.
Prosimy o podanie imion i nazwisk wynalazców technologii?
Prosimy o wymienienie wszystkich zgłoszeń praw własności przemysłowej (niezależnie od formy tej ochrony: patent, wzór użytkowy, przemysłowy, znak towarowy) dokonanych i przyznanych w ramach projektu.
Prosimy o wymienienie wszystkich podmiotów, które są właścicielami praw własności przemysłowych do rozwiązania (nie chodzi o twórców, ale o podmioty i osoby posiadające prawa własności przemysłowej).
Prosimy o wymienienie najistotniejszych, napisanych przez twórców lub znanych twórcom publikacji, zawierających informacje związane z technologią.

Masz dodatkowe pytania?